Ormarić prve pomoći - sa opremom

Cena sa PDV-om: 6360,00 din.
Cena bez PDV-a: 5300,00 din.
Array
Cena sa PDV-om: 6360,00 din.
Cena bez PDV-a: 5300,00 din.

Informacije o proizvodu

Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba.
PDFPrint

SADRŽAJ ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

u skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći „Službeni glasnik RS“ broj 109/2016 od
30.12.2016. godine, koji je donet na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“Službeni glasnik
RS“ broj 101/05 i 91/15.

1) Sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10x10 cm (5 kom.)
2) Sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80x25 cm (5 kom.)
3) Sterilna gaza po ½ m – pojedinačno pakovanje 80x50 cm (5 kom.)
4) Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80x100 cm (5 kom.)
5) Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom.)
6) Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom.)
7) Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 m (2 kom.)
8) Lepljivi flaster sa jastučićem (1 kutija)
9) Trougla marama veličine 100 x 100 x 140 cm (5 kom.)
10) Igla sigurnica (5 kom.)
11) Makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom.)
12) Rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom.)
13) Pamučna vata 100g (2 kom.)
14) Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, 100 ml (1 kom.)
15) Specifikacija sadržaja (1 kom.)
16) Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći (1 kom.)

Komentari

There are yet no reviews for this product.