Servis - Akreditovano kontrolno telo

ServisDugogodišnje iskustvo Vatrosprem-a u proizvodnji doprinelo je i kvalitetnu organizaciju servisa.
U servisu su obezbeđeni su originalni rezervni delovi čime krajnjem korisniku osiguravaju brzo i lako održavanje.

Za sve vrste vatrogasnih aparata važi sledeće pravilo: "Nakon svakog korišćenja pa i kod delimičnog pražnjenja aparat
treba dati na punjenje u ovlašćenom servisu".

Kod nas moežete naručiti rezervne delove PP aparata svih proizvođača zastupljenih na tržištu Srbije, a eksluzivno i originalne rezervne delove PP aparata Pastor TVA dd.

Vatrosprem servis d.o.o. je usklađivanjem svog rada sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavlјanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija
posebnih sistema (‚‚Sl. glasnik RS“ 52/15 i 59/16) Akreditovano kontrolno telo .

U okviru akreditacije obavlja sledeće poslove:

  • KONTROLISANJE MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

Na osnovu Člana 43. I 44. Zakon o zaštiti od požara ( “Sl.glasnik RS 111/2009 и 20/2015 ) obaveza je da se protivpožarni aparati kontrolišu svakih 6 meseci od strane ovlašećenog tela .

Kontrolisanje vršimo u našoj najsavremenije opremljenoj radionici, ili na terenu.

Takođe vršimo dopunu i servisiranje protivpožarnih aparata svih proizvođača.

  • KONTROLISANJE HIDRANTSKIH INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA

Na osnovu Člana 43. I 44. Zakon o zaštiti od požara ( “Sl.glasnik RS 111/2009 и 20/2015 ) obaveza je da se kontroliše istravnost hidrantske instalacije za gašenje svakih 6 meseci od strane ovlašećenog tela .

PRVO ispitivanje hidrantske instalacije za gašenje , neophodno za dobijanje tehničke saglasnosti na objekat , takođe mogu izvršiti naši stručni I obučeni kontrolori.

ZAKAŽITE SERVIS-KONTROLISANJE PP APARATA I HIDRANATA Online

Molimo popunite obavezno polje.

Predstavništvo Beograd

Vatrosprem Beograd
a: Slobodana Jovića br. 3
t: + 381 11 39 89 227
f: +381 11 39 89 299
gsm: + 381 63 105 12 08

e: [email protected]
e: [email protected]

SERVIS : Mobilni telefon: 063-105-12-34

Predstavništvo Novi Sad

Vatrosprem Novi Sad
t: + 381 21 442 834
gsm: + 381 63 105 12 34

e: [email protected]

Predstavništvo Stari Banovci

Vatrosprem Stari Banovci
a: Šašić Pavla 1a
t: + 381 22 802 218

e: [email protected]